INSPIRACJA WARSZAWA BIAŁOŁĘKA

Oferta edukacyjna

Strona główna / Oferta edukacyjna / Projekt Platonopolis

Projekt Platonopolis

Opis Projektu PLATONOPOLIS 2044

 

Celem Projektu PLATONOPOLIS 2044 jest opracowanie nowego systemu edukacyjnego, który będzie stanowił syntezę współczesnej wiedzy naukowej (z zakresu nauk humanistycznych, pedagogiki, psychologii, socjologii, neurobiologii oraz technologii cyfrowych)  z  unikalnym Projektem Filozoficznym.  Filozofia – w szczególności filozofia klasyczna – stanowić będzie fundament integrujący wszystkie przedmioty szkolne w jednorodną ale wielowymiarową opowieść o świecie. Dzieci poznając informacje z różnych dziedzin wiedzy będą mogły zastanowić się nad ich sensem i rolą w całościowym obrazie świata. System ten będzie odwoływał się do wspólnych greckich korzeni Europy, będzie syntezą klasycznej filozofii ze współczesną .

Wyniki badań z zakresu neurobiologii (w tym prof. Geralda Hüthera) nad procesami zachodzącymi w mózgu podczas uczenia się, wskazują, że obecne systemy edukacyjne istniejące nie tylko w Europie ale na całym świecie są wadliwie skonstruowane ponieważ niszczą u dzieci zdolność kreatywnego myślenia.

Ponadto współczesny świat podlega niesłychanie dynamicznym przemianom. Technologie teleinformatyczne, szybkość przekazu informacji oraz ilość informacji stanowią prawdziwe wyzwanie dla ludzkiego mózgu, który przez tysiąclecia ewolucji funkcjonował w innych warunkach. Dlatego ludzki umysł potrzebuje silnego fundamentu, punktu odniesienia, który wprowadzał by poczucie stabilności – takim właśnie fundamentem jest klasyczna filozofia. Filozofia dostarcza człowiekowi ramy intelektualne, dzięki którym informacje z różnych źródeł można uporządkować jeden spójny obraz świata. Klasyczne kategorie pojęciowe znakomicie nadają się do harmonijnego powiązania ich z nadchodzącą rzeczywistością społeczną opartą na technologiach cyfrowych, dlatego edukacja filozoficzna stanowić będzie jednocześnie narzędzie do wprowadzenia dzieci w świat nowoczesnych technologii i świadomego korzystania z nich.

Kolejnym elementem systemu jest włączenie do niego Programu „Filozofia dla dzieci” opracowanego przez prof. Matthew Lipmana (USA 1969), którego celem jest trenowanie u dzieci zdolności myślenia. W programie tym wyróżnia się dwie podstawowe funkcje intelektu: funkcję myślenia logiczno-krytycznego oraz funkcję myślenia wyobrażeniowo-twórczego.

Nowy system edukacyjny będzie skonstruowany w taki sposób, by można go było wprowadzić we wszystkich państwach Europy (z wymiennymi modułami uwzględniającymi różnice programowe i kulturowo-narodową różnorodność). System będzie umożliwiał kontaktowanie się dzieci z różnych krajów na płaszczyźnie wspólnej wiedzy filozoficznej (wymiany, stypendia, spotkania). Idea Projektu PLATONOPOLIS 2044 zawiera w sobie wizję odnowionej Europy, zjednoczonej wokół wspólnego filozoficzno-etycznego fundamentu i uniwersalnych humanistycznych wartości.

Zakres prac przy tworzeniu tak szeroko zaplanowanego systemu edukacyjnego wymaga wielu lat badań i współpracy naukowej specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Dlatego horyzont Projektu został wyznaczony na trzydzieści lat – i sięga symbolicznej daty: roku 2044.

 

Projekt w roku 2015-2016

Program lekcji etyki z filozofią na rok 2015.2016

Powiadomienie o plikach cookies
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.[x] Nie pokazuj więcej