Zaznacz stronę

Co z tą ziemią?


Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej

na temat naszego projektu,

to kliknij w link poniżej:

BROSZURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoty reklamowe

Plakaty
Wyprawa w góry
Izba regionalna "U Gąsienicy"
Tańce słowackie i polskie

 

Ognisko
Debata Oxfordzka
Rozgrywki piłkarskie

Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ będziemy mogli zrealizować projekt „Co z tą ziemią?”. Ma on za zadanie przede wszystkim podkreślić rolę środowiska naturalnego i ekologii, jaką odgrywają w życiu społeczeństwa. Projekt stworzy przestrzeń do wymiany idei, wiedzy, doświadczenia i poglądów pomiędzy młodymi ludźmi na temat sposobów ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożeń jakie stwarza działalność człowieka. Celem projektu jest także wzmocnienie kompetencji kluczowych jego uczestników i zaktywizowanie ich do działania. Ma on za zadanie obudzić w młodych ludziach zmysł inicjatywy tak, by pozyskane w trakcie działań wiedzę i umiejętności przekazywała dalej.

Planowane są liczne warsztaty, dyskusje, gry i zabawy międzykulturowe oraz współpraca ze społecznością lokalną. Dzięki projektowi uczestnicy zdobędą wiedzę ekologiczną oraz rozwiną swoje kompetencje, ale przede wszystkim staną się aktywnymi działaczami swoich regionów.

Projekt realizowany będzie już od 19 do 26 września 2020 w Murzasichle wraz z organizacją Dinamic Youngsters z Brześcia (Białoruś).

Erasmus+, Fundacji MI, Dinamic Youngsters

2020

Przygody z projektem rozpoczęliśmy już w 2019 roku, gdy wraz z białoruską organizacją Dinamic Youngsters zaplanowaliśmy realizację projektu „Co z tą ziemią?”. Niestety COVID oraz niestabilna sytuacja na Białorusi zmusiła nas do zmiany organizacji partnerskiej. Tym sposobem rozpoczęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem Ondalik. Całe to zamieszanie nie wpłynęło jednak na nasze pierwotne ustalenia i cele. Wprawdzie wykonaliśmy prace partnerską podwójnie, ale to tym bardziej przekonało nas, że nie ważne skąd pochodzimy, zawsze mamy podobne cele.

Projekt „Co z tą ziemią?” miał za zadanie przede wszystkim podkreślić rolę środowiska naturalnego i ekologii, jaką odgrywają w życiu społeczeństwa. Projekt stworzył nam przestrzeń do wymiany idei, wiedzy, doświadczenia i poglądów na temat sposobów ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożeń jakie przed nim roztacza działalność człowieka. Celem projektu było także wzmocnienie naszych kompetencji kluczowych i zaktywizowanie do działania. Miał on za zadanie obudzić w nas zmysł inicjatywy tak, abyśmy pozyskane w trakcie działań wiedzę i umiejętności przekazywali dalej.

W projekt zaangażowane były 44 osoby, w tym 40 uczestników młodzieżowych z dwóch krajów, tj. z Polski oraz Słowacji. Wymiana odbyła się 2-9 lipca 2022 w Polsce, w Murzasichle. W ramach wymiany zrealizowaliśmy liczne działania takie jak warsztaty ekologiczne, praca w grupie, opracowywanie materiałów, spotkanie z ekspertem, gra terenowa, których tematem była ochrona środowiska w naszych społecznościach. W ramach działań międzykulturowych zorganizowane

zostały wieczorem między kulturowe, w trakcie których poznawaliśmy tradycje naszych krajów, ich kuchnię oraz tańce i muzykę.

Głównym rezultatem projektu jest zmiana w nas samych, w postrzeganiu kwestii ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie działań lokalnych mających na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na kwestię ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo rezultatem jest wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych (logistycznych), zmiana świadomości i zaktywizowanie nas do działania.

Projekt był niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy grupami. Dla wielu z nas było to pierwsze tego typu doświadczenie w życiu. Przede wszystkim projekt wpłynął na nasze postrzeganie samych siebie. Zobaczyliśmy, jak wiele potrafimy, jak wiele możemy zmienić, nie tylko na poziomie lokalnym, ale i międzynarodowym. Projekt wzmocnił naszą wiarę w siebie i podniósł pewność siebie. Pokazał nam jak ważna jest nauka przez doświadczenie oraz jak wiele możemy uczyć się od siebie. Niewątpliwie wpłynął na nasze postrzeganie edukacji.

Erasmus+

lipiec 2022

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatem naszej pracy. Dzięki projektowi „Co z tą ziemią?” mogliśmy razem z kolegami ze Słowacji stworzyć krótką broszurkę informacyjną pt. „Zrównoważone życie. Polsko-słowacki poradnik jak być ECO”. Znajdziecie w niej sposoby na dbanie o środowisko w codziennym życiu. Działajcie!

Co z tą ziemią_broszurka

sierpień 2022