Zaznacz stronę

Czy warto posłać dziecko do szkoły prywatnej Jako rodzic chcesz dla swojego dziecka wyłącznie tego, co najlepsze. Gdy Twój siedmiolatek idzie do szkoły, zastanawiasz się, czy placówka publiczna będzie dla niego odpowiednia, czy może lepiej odnajdzie się on w szkole prywatnej. Rosnące zainteresowanie placówkami prywatnymi sugeruje, że są one opcją wartą rozważenia. Dowiedz się, dlaczego.

Bogata oferta edukacyjna

W szkołach publicznych zazwyczaj realizowany jest wyłącznie podstawowy program dydaktyczny, który nie zawsze zaspokaja ciekawość świata, jaką mają najmłodsi. Pod tym względem placówki prywatne mają więcej do zaoferowania. Filozofia, sport, edukacja językowa, a do tego kółka zainteresowań – naukowe, wokalne, geograficzne i inne. W takich miejscach kładzie się nacisk na indywidualne podejście do uczniów, stąd powszechne są zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, a także takich, którzy muszą uzupełnić lub usystematyzować posiadaną wiedzą. Rodzice są zatem odciążeni i nie muszą szukać korepetytorów ani poświęcać wolnego czasu na zawożenie dzieci na zajęcia wyrównawcze. Wszystko odbywa się w ramach pobytu w szkole.

Poradnia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna

Czasem dziecko przejawia problemy z zachowaniem i mową. Rodzice, których pociechy uczęszczają do placówek publicznych sami muszą wychwycić problemy i spróbować im zaradzić. Tymczasem w szkołach prywatnych, grono pedagogiczne jest wzbogacone o logopedę i psychologa. Specjaliści konsultują się z nauczycielami i wspólnie – szybciej i dokładniej – diagnozują potrzeby swoich podopiecznych. Tym samym wiedzą, kiedy i jak udzielić im fachowej pomocy, np. w postaci zajęć logopedycznych czy terapii.

Konkursy – motywacja do samorozwoju

Udział w konkursach jest oczywiście dobrowolny, ale warto zachęcać szczególnie uzdolnionych uczniów do sprawdzenia swoich umiejętności. Motywacją jest nie tylko wyższa ocena z danego przedmiotu czy atrakcyjna nagroda, ale też przyjemne uczucie dumy, które rozpiera dziecko odbierające dyplom, medal czy statuetkę. Aby doszło do tego momentu, trzeba jednak pomóc mu w przygotowaniu się do konkursu. Nauczyciele zaangażowani w swoją pracę, chętnie towarzyszą podopiecznym w tej drodze. Nasza szkoła jest organizatorem konkursów o zasięgu powiatowym oraz wojewódzkim takich jak:

Nie tylko nauka – nabywanie kompetencji miękkich

Sporo mówi się o tym, że dzisiejsze szkoły nie przygotowują dzieci do życia w świecie dorosłych. Jest w tym trochę prawdy. Absolwenci opuszczają mury placówek wyposażeni w ogromną dawkę wiedzy… czysto teoretycznej. Często jednak pozostają niedojrzali i nierozwinięci emocjonalnie. W szkołach prywatnych jest większa świadomość, ale też przestrzeń do realizowania nauczania praktycznego oraz wyposażania uczniów w kompetencje miękkie. Są oni odważni, myślą kreatywnie, rozumieją potrzeby innych, są gotowi do współpracy, troszczą się o sprawiedliwość, mają szacunek do innych ludzi oraz środowiska naturalnego. Szkoła prywatna podstawowa oferuje bogatą ofertę edukacyjną, a także szereg zajęć i inicjatyw pozalekcyjnych. Czesne jest na tyle przystępne, że wielu rodziców może sobie pozwolić na taki wydatek – inwestycję w przyszłość swoich dzieci.