Fundacja

http://fundacjainspiracja.com/
https://www.youtube.com/watch?v=60Hvs4iO-iM

JUŻ W TYM ROKU MOŻESZ ODDAĆ 1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI INSPIRACJI !!!

Fundacja Inspiracja (KRS 0000424481) jest organizacją pozarządową działającą od 2012 roku. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji, stwarzanie warunków do edukacji,wspieranie rozwoju talentów, pomoc w nauce dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych, a także wsparcie dzieci niepełnosprawnych. Przeprowadzamy dodatkowe lekcje dla dzieci i młodzieży połączone z dożywianiem dzieci. Wspieramy szkoły w pomoce naukowe oraz tworzymy biblioteki.

Poprzez promocję nauki i inwestowanie w talenty dzieci, Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i przemocy. Fundacja dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju oraz wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom.

Fundacja działa we współpracy z rodzicami, pedagogami, psychologami i instytucjami, którym zależy na pomaganiu dzieciom. Upowszechnia innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.

Fundację współtworzyli: Hanna Maria Sowińska, Tomasz i Piotr Olszewscy.

Zarząd: Alicja Maliszewska (Prezes), Artur Maliszewski (Wiceprezes).

Rada Fundacji (nadzór): Rafał Skibniewski, Adam Dziedzic.

Liczymy na pomoc wszystkich, którzy chcą wesprzeć Fundację Inspirację, w szczególności rodziców uczniów i przedszkolaków.

Dzięki pomocy finansowej przyczynimy się do rozwoju dzieci, ułatwiając im dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć informatyczno-technicznych, czy alternatywnych form edukacji i spędzania wolnego czasu.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:

Fundacja „INSPIRACJA”
ul. Mehoffera 90,
03-118 Warszawa

06 1090 1043 0000 0001 2051 5095,

W tytule prosimy o dopisanie: Darowizna na cele statutowe.

Każdy grosz ma znaczenie.

W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o informację mailem:

biuro@fundacjainspiracja.com

Darczyńcom dziękujemy za wsparcie 🙂

http://fundacjainspiracja.com/