INSPIRACJA WARSZAWA BIAŁOŁĘKA

Zapisy

Strona główna / Zapisy / Opłaty

Opłaty


Opłaty:
Czesne od roku szkolnego  2018/2019 roku wynosi 1220 zł.
Opłata wpisowa wynosi  990 zł ; jest bezzwrotna i uiszczana jednorazowo przy zapisie dziecka do szkoły.  W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do placówki, rodzicom przysługiwała będzie zniżka czesnego w wysokości 10%  na drugie i kolejne dziecko oraz zwolnienie z opłaty wpisowego. Jeżeli w trakcie trwania umowy, którekolwiek z rodzeństwa przerwie edukację w Niepublicznej Szkole Podstawowej INSPIRACJA,  rodziców przestaną obowiązywać wszelkie rabaty.

Nr konta INSPIRACJA:

UWAGA NOWY NR KONTA!!!
78 1050 1012 1000 0090 3165 0576
treść przelewu: Czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka

Komplet podręczników i materiałów dydaktycznych - koszt  zgodnie z przestawionym rodzicom wykazem podręczników zatwierdzonych do użytku.

Ubezpieczenie (dobrowolne):
Każde dziecko, po deklaracji rodziców, objęte jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu zapisu dziecka do placówki do 31 sierpnia danego roku w oparciu o polisę zawartą przez placówkę z danym ubezpieczycielem. Opłatę za ubezpieczenie ponoszą rodzice jednorazowo, w terminie wskazanym przez właściciela placówki niezależnie od obowiązku uiszczenia innych opłat. 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 13 zł. Obejmuje ona cenę obiadu z dwóch dań 10 zł oraz podwieczorek 3 zł.
Istnieje możliwość dopłaty do posiłków dla dzieci alergicznych w wysokości 3 zł – posiłki takie będą przygotowywane wg Państwa wytycznych.

W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu dzisiejszym i kolejnych dniach, gdy zgłoszenie następuje w dniu dzisiejszym do godz. 15.00, Rodzice otrzymają zwrot kwoty za wyżywienie za okres nieobecności dziecka począwszy od kolejnego dnia po zgłoszeniu.
W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu po godz. 15.00 zwrot będzie naliczany od trzeciego dnia nieobecności dziecka.
Zwrot kwoty za wyżywienie następuje poprzez pomniejszenie opłat w następnym miesiącu o odpowiednią kwotę zwrotu.

Powiadomienie o plikach cookies
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.[x] Nie pokazuj więcej