Zaznacz stronę

Witajcie ponownie na pokładzie!

Dziś 18 listopada – „Światowy Dzień Filozofii”. Nie zapomnijcie Kochani o tym wspaniałym święcie! Obchodzone w trzeci czwartek listopada stanowi zachętę do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata. My w zasadzie świętujemy je codziennie  na lekcjach filozofii z elementami etyki, ale nie tylko. Myślenie filozoficzne przejawia się bowiem w wielu aspektach życia. A dzisiejszy dzień pozwala nam w jeszcze szczególniejszy sposób zwrócić nasze oczy w stronę królowej nauk 🙂

 

Trochę historii!

Pierwszy Dzień Filozofii obchodzono w dniu 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO. W 2005 roku na Konferencji Generalnej w Paryżu, oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada „Światowym Dniem Filozofii”. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa w jego każdej kategorii wiekowej do zainteresowania się filozofią. Mają również poprawić komunikację i współpracę między filozofami i naukowcami. Z tej okazji organizowane są sympozja, wykłady, konferencje i debaty, a także dni otwarte i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Umożliwiają wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału, nie tylko osobom zawodowo zajmującym się filozofią. Kolebką obchodów światowego dnia filozofii w Polsce od lat jest Lublin. W tym roku patronuje świętu temat dobrego życia.
W naszej szkole tegoroczne święto przebiegało pod hasłem tolerancji.  Zastanawialiśmy się czy warto być tolerancyjnym (odpowiedź wydaje się być oczywista), jednakże chcieliśmy nieco sproblematyzować to hasło. I z pewnością nam się to udało. Jak wiadomo zadaniem filozofii jest właśnie rozpoczynanie od tego, co na pozór wydaje się oczywiste. Mówiliśmy także o tym, czym jest arche (gr.) i gdzie bije jego źródło (o tym już wkrótce, zachęcamy do śledzenia naszego bloga).  Po burzliwych dyskusjach dało się słyszeć kontynuację podejmowanych tematów na korytarzach. Uczniowie i uczennice jeszcze w czasie przerw dyskutowali, spierali się o swoje racje ćwicząc przy tym umiejętność poszanowania każdego rozmówcy oraz  poglądów drugiej strony.

 

 

Co nam daje filozofia?
Za potwierdzenie tezy, że filozofia jest ważną częścią naszego życia, niech posłużą wypowiedzi naszych uczniów z klasy 8 M.

„Filozofia pozwala nam sumiennie odpowiedzieć na pytania, które nas nurtują” (Leon, lat 14)

„Po co uczymy się etyki?
– by nauczyć się logicznego i złożonego działania
– by żyć w świecie, który nie jest jednostajny i nudny i taki sam każdego dnia” (Anna, lat 14)

„Filozofia jest po to, by poszerzać nasza wyobraźnię” (Wiktor, lat 14)

„Filozofia potrzebna nam jest do przewidywania, co się może wydarzyć, rozmyślania, co dla nas będzie lepsze. Uczy nas logicznego myślenia. Po prostu uczy nas myśleć” (Julia,lat 14)

„Dlaczego filozofia jest ważna?
Dzieci powinny się uczyć filozofii w szkole, aby w przyszłości potrafić rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. Filozofia rozwija człowieka w tych aspektach życia” (David, lat 14)

„Filozofia potrzebna jest, aby zrozumieć i wykonać trudne zadania, takie które maja wiele etapów” (Zuza, lat 14)

„Etyka uczy nas myśleć i wyrażać zdanie na jakiś temat, powiedzieć więcej niż jedno słowo” (Franek, lat 14)

„Etyka jest ważna w życiu, ponieważ bez etyki nie bylibyśmy tak rozwinięci, jak jesteśmy” (Karol, lat 14)

„By rozwijać zdolności poznawcze i nie postrzegać świata zero-jedynkowo” (Mateusz, lat 14)

„Dzieci na filozofii zajmują się  pisaniem tez i rozumieniem życia” (Zuzanna, lat 14)

I iście nietzscheńska odpowiedź, godna pochwały 🙂

„Filozofia pobudza samodzielne myślenie w przeciwieństwie do nauki, która uczy, żeby wszystko robić według określonego schematu” (Jan, lat 14)

 

dr Ania Trzcinska