Zaznacz stronę

szkoła niepubliczna czyli jaka?W Polsce działają dwa rodzaje szkół – publiczne i prywatne. Te pierwsze są bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci, w drugich rodzice ponoszą comiesięczne czesne. Co dostają w zamian? Zazwyczaj oferta jest wzbogacona o zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe oraz językowe. Popularne są także kółka zainteresowań pozwalające na rozwijanie swoich pasji oraz poszukiwanie nowych hobby.

Prywatna szkoła podstawowa

Zastanawiasz się nad tym, jaką szkołę podstawową wybrać dla swojego siedmiolatka? Zazwyczaj takie rozmyślania pojawiają się już wtedy, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola. W wielu miejscach, rekrutacja prowadzona jest z wyprzedzeniem, a rezerwacji trzeba dokonywać nawet kilkanaście miesięcy wcześniej. Dotyczy to oczywiście dobrych szkół prywatnych, bo w placówkach publicznych dzieci z regionu mają miejsca zagwarantowane.

Dlatego, jeśli planujesz umieścić dziecko w szkole niepublicznej, poszukiwania odpowiedniej placówki rozpocznij z wyprzedzeniem. Będziesz mieć czas, aby zebrać opinie innych rodziców, porównać oferty i koszty, a także ofertę edukacyjną.

Czym jest szkoła niepubliczna?

Większość osób rozumie różnice między szkołą państwową a niepubliczną, jednak spróbujmy jeszcze raz wyjaśnić definicję i usystematyzować tę wiedzę. W ogólnym rozumieniu:

Szkoła niepubliczna jest zakładana przez osoby prawne lub fizyczne, a nie jak szkoły publiczne przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ewidencję szkół podstawowych prywatnych prowadzi gmina właściwa dla obszaru, na którym mieści się placówka.

Szkoły niepubliczne to inaczej szkoły prywatne (rzadziej: szkoły społeczne). Za naukę w takim miejscu zazwyczaj pobierane są comiesięczne opłaty, czyli czesne. Niektóre z placówek mają jednak uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że wystawiają świadectwa traktowane jako dokumenty państwowe.

Szkoła niepubliczna z uprawnianiami szkoły publicznej

W Polsce wszystkie prywatne podstawówki mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci otrzymują dyplomy państwowe. Aby szkoła miała takie uprawnienia musi spełnić kilka warunków, m.in. realizować programy zawierające podstawy kształcenia ogólnego, uczyć w trybie 8-letniej szkoły podstawowej, stosować zasady klasyfikacji przewidziane przez Ministra Edukacji Narodowej czy zatrudniać wykwalifikowanych nauczycieli.

To daje Ci pewność, że niepubliczna podstawówka, do której posyłasz dziecko wszechstronnie przygotuje je do dalszej edukacji, najpierw w szkole średniej, a potem na uczelni wyższej.