Zaznacz stronę

Hello Everybody !

Witajcie Kochani w nowej formule kontaktu z Szerszym Gronem Publiczności – na naszym szkolnym blogu filozoficznym. Chcielibyśmy pełni nadziei wspólnie rozpocząć ten nowy rok szkolny życząc sobie I Wam spacerów do szkoły. Bogatsi o doświadczenie pandemii zapraszamy Was dzisiaj do krótkiego podsumowania tego, co wydarzyło się w naszej szkole w minionym pandemicznym ZOZO i bieżącym 2021 🙂 

Ja w Sieci !

Czas pandemii skłonił nas do modyfikacji tematyki poruszanej na lekcjach filozofii w kończącym się roku szkolnym. Ze względu na specyfikę pracy, która wymusiła zarówno na nas, nauczycielach, jak również na naszych uczniach, wielogodzinny kontakt z komputerem, na zajęciach – oprócz realizacji wcześniej zakładanego programu – poświęcono dużo uwagi kwestiom dotyczącym właśnie szeroko pojmowanego użytkowania komputera. I tak komputer został zaklasyfikowany przez dzieci jako narzędzie pracy  w jego dwóch aspektach –  pozytywne wykorzystanie komputera oraz negatywne. Niewątpliwie efektywne szukanie informacji w internecie wydało nam się sprawa kluczową. Każdy już dziś zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją dobre i złe, wiarygodne i niewiarygodne źródła informacji. Na lekcjach podejmujących ten temat pokazywaliśmy uczniom, jakie strony możemy uznać za wiarygodne źródła wiedzy, jak posługiwać się różnymi rodzajami wyszukiwarek oraz w jaki sposób czytać selektywnie tekst w celu znalezienia konkretnych informacji. Odbył się też szereg zajęć poświęconych tematyce związanej z pandemią – prezentacja filmów, materiałów interaktywnych związanych z ówczesną sytuacja epidemiczną w kraju i na świecie. Tym, którzy jeszcze nie znają, polecamy filmy instruktażowe Kasi Gandor – vlogerki i popularyzatorki wiedzy.

W bloku zajęć dotyczącym komputera jako potencjalnego źródło informacji i dezinformacji uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematem fake-newsów i epidemii post-prawdy. Na lekcjach zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane z powszechnym zjawiskiem, jakim jest szerzenie nieprawdziwych informacji w necie. Przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych oraz treści z portalu: Filozofuj! zostały także omówione ewentualne konsekwencje wynikające z niewiedzy oraz wiary w fałszywy przekaz.

Uwaga! Hejt !

Traktując komputer jako źródło potencjalnych zagrożeń wypływających z sieci dzieciaki poznały negatywne zjawiska związane z wykorzystaniem komputera oraz zagadnienie bezpieczeństwa w sieci. Na lekcjach podejmujących tę tematykę nauczyciele starali się zwrócić uwagę uczniów na ewentualne zagrożenia wynikające z udostępniania danych osobowych w internecie. Uczniowie uświadomili sobie, że nawet w sieci nikt nie jest anonimowy i pozostawia po sobie ślady, które mogą być wykorzystane przeciwko niemu. Uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe. Niezwykłe emocje wzbudziło zagadnienie hejtu w internecie (m.in. lekcja z Uniwersytetu Dzieci na temat etymologii i znaczenia słowa „hejt”) . Tutaj za instruktaż posłużył nam film o bullying nagrany przez rówieśników klas siódmych pt. „Szkoła”, w którym młodzi reżyserzy w bardzo przystępny i bliski młodzieży sposób ukazują szczególną dotkliwość krzywdzących komunikatów i opinii wobec kolegów i koleżanek umieszczanych w sieci, szerzenia sie cyberprzemocy. Uczniowie poznali różnice miedzy bullyingiem a stalkingiem.

Cykl lekcji traktujący o zjawisku hejtu w internecie miał na celu uświadomienie uczniom, że są odpowiedzialni za swoje słowa i że kultura języka i wzajemny szacunek obowiązują również w sieci. Uczniowie, m. in. poprzez analizę komentarzy internetowych, mieli możliwość uświadomienia sobie, jaka jest różnica między krytyką i swobodnym wyrażeniem swojej opinii a hejtem i agresją słowną wobec innych.

Higiena pracy przy komputerze!

Warto myślę jeszcze jednym słówkiem wspomnieć o wydawałoby się dość oczywistej kwestii takiej jak higiena pracy przy komputerze – przestrzeganie norm czasowych, organizacja i planowanie pracy, właściwe przygotowanie stanowiska pracy. Na zajęciach zwracana była uwaga na kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem do lekcji online, umiejętnością koncentracji podczas nauki zdalnej, ewentualnymi czynnikami, które utrudniają możliwość skupienia się podczas lekcji. Dyskutowaliśmy także na temat ewentualnych zagrożeń wynikających ze zbyt długiego przebywania przed ekranem komputera, akomodacji wzroku (zabawa re-integracyjna „Spójrz przez okno!” z portalu Innopolis), w tym również na temat uzależnienia od gier komputerowych. I uwaga ciekawostka: czy gry komputerowe to ciągle jeszcze sport czy może już zjawisko kulturowe? Kiedy tworzymy kulturę, kiedy uprawiamy sport? Dzieciaki świetnie poruszały się w podejmowanej tematyce dotyczącej społeczeństwa sieciowego. Światy gier komputerowych posłużył nam jako przykład zróżnicowanych form kultury uczestnictwa. Podczas zajęć zwrócono uwagę także na  społeczne aspekty gier integracyjnych w sieci – zmiana w sposobie nawiązywania więzi w społeczeństwie sieciowym: alternatywne formy integracji, możliwość interakcji z osobami z różnych zakątków świata, praktyczne poznawanie innych kultur, języków – poprzez zabawę.

 

 

Tematyka ta stała się w dzisiejszym świecie, świecie w którym wciąż możliwa jest nauka zdalna czy hybrydowa, szczególnie ważna. Odwołując się do niej na lekcjach filozofii w naszej szkole chcieliśmy „uczulić” naszych uczniów – niezależnie od wieku – na wszechogarniającą ich cyberprzestrzeń i wynikające z niej zagrożenia i korzyści, ale także zwyczajnie zapewnić im bezpieczne serfowanie w necie. Kto chce się dowiedzieć więcej nie tylko o strefie sieci, ale i o tym, jak na nasz świat wartości wpłynęła pandemia – zapraszamy już jutro! Stay tuned:-)

dr Ania Trzcińska