Zaznacz stronę

Harmonogram roku szkolnego

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Inspiracja” na rok szkolny 2020/2021

Zadanie

 

Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1września 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2020 r.

 

Zima w mieście

18 – 22 stycznia 2021 r.

 

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – termin główny

(język polski, matematyka, język obcy nowożytny)

25-27 maja 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

16-18 czerwca 2021 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Lato w mieście

2 – 13 sierpnia 2021 r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Inspiracja” w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (placówka zamknięta)

 • 11 listopada 2020 r. (środa) – Dzień Niepodległości
 • 1 stycznia 2021 r. (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 r. (środa) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021 r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca 2021 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w których placówka zapewnia zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy
w godzinach 8:30 – 17:00

 • 23 grudnia 2020 r. (środa)
 • 24 grudnia 2020 r. (czwartek)
 • 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek)
 • 29 grudnia 2020 r. (wtorek)
 • 30 grudnia 2020 r. (środa)
 • 31 grudnia 2020 r. (czwartek)
 • 1 kwietnia 2021 r. (czwartek)
 • 2 kwietnia 2021 r. (piątek)
 • 6 kwietnia 2021 r. (wtorek)
 • 25 maja 2021 r. (wtorek)  – EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW
 • 26 maja 2021 r.(środa)
 • 27 maja 2021 r.(czwartek)
 • 4 czerwca 2020 r.(piątek)
 • 28 czerwca (poniedziałek)
 • 29 czerwca (wtorek)
 • 30 czerwca (środa)