Zaznacz stronę

Harmonogram roku szkolnego

Załącznik Nr 1 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

  

Zadanie 

  

  

Termin 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

4 września 2023 r. 

  

Podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 

, z późn. zm.). 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2023 r. 

  

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, 

 z późn. zm.). 

Ferie zimowe 

15 – 28 stycznia 2024: 

mazowieckie (dolnośląskie, opolskie, zachodniopomorskie) 

  

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, 

 z późn.zm.). 

  

  

Zima w „Inspiracja”   Ustalony przez Dyrektora tydzień w trakcie trwania ferii zimowych. 
Wiosenna przerwa świąteczna 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

  

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 

Egzamin ósmoklasisty 

1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00  

2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 

  

Podstawa prawna: 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 

 z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia  2022  r.  

 w  sprawie  szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636). 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

21 czerwca 2024 r. 

  

Podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, 

 z póź., zm.). 

Ferie letnie 

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. 

  

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, 

 z późn. zm.). 

Lato w mieście  

I turnus: 29 lipca – 2 sierpnia 2024r. 

II turnus 5 – 9 sierpnia 2024r. 

  

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych 2024/2025  Cztery dni: 27-30 sierpnia 2024r. 

  

 Załącznik Nr 2 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Inspiracja” w roku szkolnym 2023/2024 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (placówka zamknięta) 

1 listopada 2023r. (środa) 

1 stycznia 2024r. (poniedziałek) 

1 maja 2024r. (środa) 

3 maja 2024r. (piątek) 

30 maja 2024r. (Boże Ciało) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w których placówka zapewnia zajęcia opiekuńcze   w ramach świetlicy w godzinach 8:30 – 17:00 

13 października 2023r. (piątek) – Ślubowanie klas I 

27-29 grudnia 2023r. (środa – piątek) 

2 stycznia 2024 r. (wtorek)

28-29 marca 2024r. (czwartek – piątek) i 2 kwietnia (wtorek) 

2 maja 2024r. (czwartek między 1 i 3 maja) 

14-16 maja 2024r. – egzaminy ósmoklasistów i zielone szkoły  

17 maja 2024r. – dzień po egzaminach/ po zielonych szkołach 

31 maja 2024r. (piątek po Bożym Ciele)  

24-30 czerwca 2024r. (poniedziałek – piątek po zakończeniu roku szkolnego) 

Dnie dyrektorskie – podstawa prawna: 

  • 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)