Zaznacz stronę

Idea szkoły

Decyzję o powstaniu naszej placówki podjęliśmy już wiosną 2011 roku – jako przedsiębiorcy, mieszkańcy Białołęki, a przede wszystkim Rodzice.

Dla naszych dzieci poszukiwaliśmy przedszkoli, a później szkół, które spełniałyby funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną – w pełnym tego słowa znaczeniu. Zauważamy potrzeby i braki, zarówno w samej infrastrukturze edukacyjnej na Białołęce, jak i funkcjonującym systemie nauczania.

Na podstawie analizy potrzeb rodzin z małymi i starszymi dziećmi – naszych znajomych i przyjaciół, postanowiliśmy stworzyć nowe miejsce dla dzieci: ekologiczne, zarządzane zgodnie z ideą nowoczesnej pedagogiki holistycznej, wspierające zarówno dzieci, jak i dorosłych – w ich odpowiedzialnej pracy Rodzica.

W INSPIRACJI pragniemy nauczać w duchu:

  • wyrażania siebie i swojej odrębności poprzez indywidualne talenty, inteligencję i intuicję,
  • odważnego, niezależnego myślenia,
  • twórczej radości i energii,
  • gotowości do rozumienia potrzeb innych, empatii i miłości,
  • współpracy,
  • troski o sprawiedliwość,
  • ekologii i świadomości współzależności świata przyrody oraz ludzkiego życia,
  • szacunku dla życia we wszelkich jego przejawach, poczuciu jedności z całą planetą,
  • ideałów olimpijskich w sporcie, szacunku do przeciwnika i gry fair play.

W drodze rozwoju naszej placówki systematycznie rozbudowywujemy nasz autorski program edukacyjny, realizując założenia pedagogiki holistycznej.

Ponadto, poprzez bogaty program warsztatowy z takich dziedzin jak taniec, muzyka, teatr czy sztuki plastyczne, uświadamiamy dzieciom, że każde z nich posiada jedyne w swoim rodzaju zdolności intelektualne, emocjonalne, fizyczne i duchowe. Każde z nich jest twórcze i posiada nieograniczone możliwości uczenia się i kreacji.
Ofertę zajęć dodatkowych systematycznie poszerzamy – zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami Rodziców.

Jeżeli pragniecie, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, warsztatach lub treningach, jakich nie znaleźliście w naszej ofercie, a uważacie je za wartościową formę nauki i zabawy – pozostawcie tutaj informację o Waszych propozycjach.

4 + 15 =