Zaznacz stronę

Jezyk hiszpanski

Język hiszpański w “Inspiracji”

 Język hiszpański jest obecny w “Inspiracji” na każdym etapie edukacyjnym. Najmłodsi uczniowie szkoły mają możliwość odkrywania swojej, być może, przyszłej pasji do języka i kultury iberyjskiej uczestnicząc w odbywającym się co tydzień kole zainteresowań z języka hiszpańskiego. Atrakcyjne materiały audiowizualne dopasowane do wieku uczniów, zabawy muzyczno-ruchowe oraz różnorodne gry w grupach to jedne z podstawowych narzędzi wykorzystywanych na zajęciach dodatkowych skierowanych do uczniów klas 1-3. Starsi podopieczni „Inspiracji” mogą wybrać język hiszpański jako drugi, obok angielskiego, język obowiązkowy. Oprócz „tradycyjnej” nauki uczniowie mają możliwość poznania na zajęciach wielu aspektów związanych z kulturą, geografią i historią krajów hiszpańskojęzycznych. W każdym tygodniu odbywają się lekcje tematyczne, na których wykorzystywane są materialy multimedialne takie jak prezentacje, filmy czy też piosenki.  Inną, chętnie wykorzystywaną formą pracy są zajęcia poświęcone czytaniu ze zrozumieniem krótkich tekstów literackich. Uczniowie klas starszych, oprócz  uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych w ramach planu lekcji, mają dodatkową możliwość rozwijania swoich zdolności językowych oraz poszerzania słownictwa dzięki kole zainteresowań z języka hiszpańskiego dla uczniów klas 4-8.