Zaznacz stronę

Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Nowak Dyrektor Szkoły

17 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej

Drodzy Rodzice!
Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam tam studia licencjackie na kierunku Pedagogika oraz uzyskałam tytuł magistra z zakresu Psychopedagogiki. W tym samym czasie ukończyłam studium Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Techniki Prac Biurowych. Następnie podjęłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzyłam studiując podyplomowo Edukację Wczesnoszkolną. W 2015 r uzyskałam tytuł nauczyciela mianowanego i jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

W 2003 roku objęłam stanowisko dyrektora w nowopowstającym Polsko-Angielskim Przedszkolu Artystycznym „Akadero”. Zajmowałam się tworzeniem tej placówki, dbałam o jej rozwój i prestiż.

Za jedno z największych osiągnięć, docenieniających moją pracy pedagogiczną, uważam zdobycie I miejsca i prestiżowego tytułu „Dyrektor Roku 2011” w konkursie organizowanym przez Instytut Raabe pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii „Rodzice w przedszkolu – metody i formy współpracy”.

Od 2012 r pracuję w Niepublicznym Przedszkolu Inspiracja. Myślę, że moja wiedza, doświadczenie i umiejętności są zauważalne w działaniach naszej placówki. Dokładam wszelkich starań, by dzieci rozpoczynające edukację w Inspiracji, czuły się otoczone opieką serdecznej, wykwalifikowanej kadry, by traktowały to miejsce jak drugi dom, by mogły odkrywać tutaj swoje pasje i mieć jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Dbam o codzienną harmonię w Przedszkolu, bo tylko w takim miejscu budzi się ufność rodziców i radość dzieci z wzajemnego przebywania ze sobą oraz ich chęć do własnych poszukiwań.

Prywatnie interesuję się psychologią, pedagogiką i medycyną. Bardzo lubię ludzi i każde spotkanie z nimi jest dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Jestem mężatką i mam 20 letniego syna.

Wierzę, że życie człowieka znaczy coś tylko wtedy, gdy dzięki niemu życie innych staje się piękniejsze, pogodne i wartościowe. Mam nadzieję, że w INSPIRACJI zrealizuje się wiele z moich zawodowych marzeń. Serdecznie zapraszam do nas wszystkie dzieci, by przez życie szły z UŚMIECHEM!

Małgorzata Nowak

Anna Palmerii – Wicedyrektor ds. Edukacji kl. I-III

 

„Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”.     

Rene’ Descartes, ojciec filozofii nowożytnej

Rolą nauczyciela we współczesnej szkole jest budowanie prawidłowych, solidnych relacji Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Relacje te stanowią podstawę procesu uczenia się i nauczania oraz wychowania w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania. Nauczyciel XXI wieku nie ogranicza się do przekazywania wiedzy swoim uczniom. Jest – wraz z rodzicami – punktem odniesienia i  wzorem do naśladowania. Wciąż doskonali swój warsztat pracy i poszerza kompetencje. Pracując z młodymi ludźmi poszukuje takich form i metod pracy, które prowadzą do osiągania przez uczniów najlepszych rezultatów. To człowiek otwarty na inne kultury, światopoglądy, religie, obyczaje, a przede wszystkim na ucznia wraz z jego talentami, uzdolnieniami, ograniczeniami i dysfunkcjami.

Ukończyłam Wyższa Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie – magister wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, licencjat wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej  z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną. Studia podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych (j. włoski) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz z zarządzania oświatą na  AHE w Łodzi.

Z „Inspiracją” związana jestem od momentu jej powstania. Pracując w „Inspiracji” miałam przyjemność wnieść do pracy szkoły kilka wydarzeń, które na stałe wpisały się do naszego kalendarza i są cenione w lokalnym środowisku. Byłam organizatorką pierwszego w „Inspiracji” sportowego konkursu dzielnicowego „Mali Sportowcy na strat”. Byłam pomysłodawcą oraz współorganizatorem i organizatorem dzielnicowego konkursu recytatorskiego poezji współczesnych poetów polskich oraz pomysłodawcą i organizatorem w latach 2012-2018 akcji charytatywnej „Serduszko”.

Wioletta Puzyrewska – Wicedyrektor ds. Edukacji kl. IV-VIII

 

Chiński filozof Konfucjusz powiedział: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Współczesna szkoła stawia przed nauczycielem wiele wymagań oczekując od niego ugruntowanej wiedzy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej. Aby im sprostać, nauczyciel musi stale doskonalić się i wzbogacać swoje umiejętności i wiedzę w taki sposób, aby ułatwiły mu sprawne organizowanie procesu dochodzenia ucznia do wiedzy, oraz wsparcie w kształtowaniu jego przekonań i postaw. Od początku pracy nauczycielskiej doskonaliłam swój warsztat poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,  a swoje doświadczenia rozwijałam pracując jako nauczyciel z dziećmi i młodzieżą w  Polsce,  Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla mnie prawdziwą pasją. Mogę powiedzieć o sobie,  że jestem nauczycielem z powołania, a każdy dzień spędzony wspólnie z uczniami na poszukiwaniach i odkrywaniu przynosi mi wiele satysfakcji.

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam specjalizację z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej, etyki i tyflopedagogiki, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki, posiadam uprawnienia instruktora programu „Ruch dla uczenia się”. W roku 2016 ukończyłam podyplomowe studia w zakresie zarządzania oświatą, w czasie których zapoznałam się z nowoczesnymi zasadami zarządzania szkołą. Z „Inspiracją” związana jestem od początku jej istnienia.

Wolny czas staram się wykorzystywać na poznawanie różnych zakątków świata i przyglądaniu się ludziom w nich żyjących. Lubię uwieczniać te momenty na fotografii i uzupełniać wiedzę o nich dobrą literaturą.