Zaznacz stronę

Dyrekcja szkoły

mgr Hanna Sowińska Hanna Sowińska – Dyrektor Szkoły

Ponad 30-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej

 

Drodzy Rodzice,
Gdybyśmy my – dorośli, bardziej dziwili się światu, a zdziwienie to byłoby połączone z podziwem dla wszystkiego, co nas otacza, o ileż łatwiej byłoby nam żyć. Tymczasem w naszym świecie – świecie „dużych”, przyzwyczajamy się do świata jako takiego. Pozbawiamy się wtedy czegoś bardzo istotnego, co mówiło nam, że życie jest wielką zagadką. „Mały” się stale dziwi. „Dlaczego?” „Skąd?” „Gdzie?” Niezliczona ilość pytań, na które my – dorośli nie zawsze mamy czas i ochotę odpowiadać. Znacie zapewne z dzieciństwa bajkę o nowych szatach cesarza . Cesarz chodził kompletnie nagi i nikt z dorosłych nie odważył się tego mu powiedzieć . Dopiero małe dziecko krzyknęło, że cesarz jest nagi. Bardzo odważne dziecko.

W naszym Przedszkolu i Szkole będziemy dokładać wszelkich starań, aby dzieci, które Państwo nam powierzycie, były odważne. Aby miały okazję przeżyć, poczuć i doświadczyć tego wszystkiego, co wywoła w nich zdziwienie. Stwarzać więc będziemy takie sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, które będą wydobywać z dzieci pasję odkrywczą. Pokażemy im, że droga do wiedzy może być pasjonująca, radosna i twórcza. Chcemy, aby w naszym Przedszkolu i Szkole, dzieci miały okazję do odkrywania w sobie własnych talentów. Inspiracją dla tych poszukiwań będzie nasz innowacyjny PROJEKT INSPIRACJA oraz bogata oferta zajęć dodatkowych. Mamy nadzieję, że emocje, które towarzyszyć będą dzieciom podczas rozsupływania kolejnych węzłów zagadki, jaką jest życie i świat, będą fascynujące. W drodze tej będą dzieciom towarzyszyć nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, trenerzy oraz wszyscy pracownicy INSPIRACJI. Połączą oni w sobie młodzieńczy zapał i świeżość pomysłów oraz doświadczenie i mądrość, którą daje wieloletni kontakt i praca z dziećmi. Pragniemy, aby nasza Szkoła i Przedszkole miały ten specyficzny klimat , który sprawia, że mały człowiek będzie przychodził tu z przyjemnością i zaciekawieniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powierzą nam Państwo swój najcenniejszy skarb – Wasze dziecko.

Dlatego zachęcamy Was do współpracy. Zachęcamy abyśmy wspólnie przeżywali radości dzieci, wspierali je w przydarzających się czasem trudnościach. Wasz dotychczasowy trud, włożony w wychowywanie dzieci, dał im z pewnością dobre korzenie. W naszym Przedszkolu i Szkole chcemy dzieciom dać również skrzydła. Na zakończenie trochę słów o moich kompetencjach: 29 lat pracy jako pedagog, terapeuta, koordynator i wychowawca dzieci i młodzieży. Ukończyłam Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z tytułem magistra sztuki, studia podyplomowe – Filozofia z Etyką na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz studia podyplomowe z zakresu Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny przygotowujący do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie, a także kurs trenera muzykoterapeuty. W swej wieloletniej pracy pedagogiczno – wychowawczej pracowałam z dziećmi w przedszkolu, szkole podstawowej i w gimnazjum. Wiele satysfakcji zawodowej, a także czysto ludzkiej – dała mi praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych w szkołach integracyjnych.
Wielokrotnie doceniono moją pracę nauczyciela i wychowawcy. Nagrody i wyróżnienia, otrzymywane wielokrotnie podczas lat pracy, są potwierdzeniem mojego zaangażowania w nauczanie i wspieranie dzieci i młodzieży.

Dziedziny wiedzy, które są mi bliskie to muzyka, etyka i filozofia. Energią do działania napełniają mnie moje liczne pasje, m.in. podróże i żeglarstwo. Jestem szczęśliwą mamą dwóch synów, i żoną – myślę, że szczęśliwego mężczyzny.

Do zobaczenia w INSPIRACJI!
Hanna Sowińska

Anna Palmerii – Wicedyrektor ds. Edukacji kl. I-III

 

„Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”.     

Rene’ Descartes, ojciec filozofii nowożytnej

Rolą nauczyciela we współczesnej szkole jest budowanie prawidłowych, solidnych relacji Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Relacje te stanowią podstawę procesu uczenia się i nauczania oraz wychowania w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania. Nauczyciel XXI wieku nie ogranicza się do przekazywania wiedzy swoim uczniom. Jest – wraz z rodzicami – punktem odniesienia i  wzorem do naśladowania. Wciąż doskonali swój warsztat pracy i poszerza kompetencje. Pracując z młodymi ludźmi poszukuje takich form i metod pracy, które prowadzą do osiągania przez uczniów najlepszych rezultatów. To człowiek otwarty na inne kultury, światopoglądy, religie, obyczaje, a przede wszystkim na ucznia wraz z jego talentami, uzdolnieniami, ograniczeniami i dysfunkcjami.

Ukończyłam Wyższa Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie – magister wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, licencjat wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej  z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną. Studia podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych (j. włoski) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz z zarządzania oświatą na  AHE w Łodzi.

Z „Inspiracją” związana jestem od momentu jej powstania. Moi pierwsi „inspiracyjni” zerówkowicze są już uczniami klasy 6a. W tym roku wypuszczę spod moich skrzydeł kolejną klasę  trzecią.

Byłam organizatorką pierwszego w „Inspiracji” sportowego konkursu dzielnicowego „Mali Sportowcy na strat”, propagatorką poezji Joanny Kulmowej i współorganizatorką – na poziomie szkoły i dzielnicy – konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości tej wybitnej, współczesnej pisarki polskiej.

Wioletta Puzyrewska – Wicedyrektor ds. Edukacji kl. IV-VIII

 

Chiński filozof Konfucjusz powiedział: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Współczesna szkoła stawia przed nauczycielem wiele wymagań oczekując od niego ugruntowanej wiedzy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej. Aby im sprostać, nauczyciel musi stale doskonalić się i wzbogacać swoje umiejętności i wiedzę w taki sposób, aby ułatwiły mu sprawne organizowanie procesu dochodzenia ucznia do wiedzy, oraz wsparcie w kształtowaniu jego przekonań i postaw. Od początku pracy nauczycielskiej doskonaliłam swój warsztat poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,  a swoje doświadczenia rozwijałam pracując jako nauczyciel z dziećmi i młodzieżą w  Polsce,  Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla mnie prawdziwą pasją. Mogę powiedzieć o sobie,  że jestem nauczycielem z powołania, a każdy dzień spędzony wspólnie z uczniami na poszukiwaniach i odkrywaniu przynosi mi wiele satysfakcji.

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam specjalizację z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej, etyki i tyflopedagogiki, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki, posiadam uprawnienia instruktora programu „Ruch dla uczenia się”. W roku 2016 ukończyłam podyplomowe studia w zakresie zarządzania oświatą, w czasie których zapoznałam się z nowoczesnymi zasadami zarządzania szkołą. Z „Inspiracją” związana jestem od początku jej istnienia.

Wolny czas staram się wykorzystywać na poznawanie różnych zakątków świata i przyglądaniu się ludziom w nich żyjących. Lubię uwieczniać te momenty na fotografii i uzupełniać wiedzę o nich dobrą literaturą.