Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Etapy rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej  INSPIRACJA 

  1. Zapisy dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej  INSPIRACJA przyjmujemy mailowo – poprzez formularz zgłoszeniowy, a także w Sekretariacie Szkoły: ul. Mehoffera 90, Warszawa-Białołęka.
  2. Dostarczenie do sekretariatu szkoły informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  – dotyczy uczniów przyszłych klas pierwszych.
  3. Do klas starszych przyjmujemy uczniów w zależności od ilości wolnych miejsc. Przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  zapraszamy Państwa na spotkanie i prosimy o dostarczenie świadectwa dziecka z poprzedniej klasy oraz o przekazanie  informacji niezbędnych  do właściwego zaplanowania procesu dydaktycznego.
  4. Przy podpisywaniu umowy rodzice przedstawiają do wglądu akt urodzenia dziecka lub dostarczają jego kserokopię.

Przyjęcia do  Niepublicznej Szkoły Podstawowej  INSPIRACJA  prowadzone będą na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc. W przypadku braku miejsc będą tworzone listy  rezerwowe. Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas oraz listy rezerwowe  będą dostępne w sekretariacie szkoły. Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do szkoły jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnymi opiekunami a dyrektorem placówki.

Po podpisaniu umowy zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjne w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez Państwa dziecko edukacji w naszej placówce. Dodatkowo w tygodniu  poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego dzieci uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych, które umożliwiają im poznanie przyszłych wychowawców, nauczycieli i kolegów.