Zaznacz stronę

Sport w Inspiracji

Nie samą nauką człowiek żyje, więc zgodnie z tą tezą, stawiamy również na sport i aktywność fizyczną! Szkoła Inspiracja daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

Codzienna porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę.

Na lekcjach wychowania fizycznego nasi uczniowie poznają szereg dyscyplin sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.
To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Poprzez sport dzieci wzmacniają mechanizmy samokontroli, uczą się walki fair-play, pracują nad własnymi emocjami.

Wychowankowie Inspiracji mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Są to: pływanie, piłka nożna, tenis staołowy, judo, akrobatyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, żeglarstwo. Posiadamy własną salę gimnastyczną oraz boisko szkolne.

Jesteśmy organizatorami konkursu dzielnicowego ” Mali Sportowcy na Start ” dla klas 1-2 ( w maju) . Organizujemy cyklicznie imprezę sportową Mehofferiadę jesienną dla klas 0-3 (w październiku).

Bierzemy aktywny udział w pozaszkolnych zawodach sportowych np.: Wtorki lekkoatletyczne organizowane przez Urząd Dzielnicy Targówek.