Zaznacz stronę

Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Zadania – czynności

 

Terminy Odpowiedzialni
Zebrania klasowe. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie placówki. 9 września 2020 r. dyrektor, wychowawcy

Informacje o postępach w nauce – konsultacje indywidualne z rodzicami.

 

4 listopada 2020 r. dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów
Przekazanie przewidywanych ocen śródrocznych przez wychowawców oraz konsultacje indywidualne. 16 grudnia 2020 r. dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Zebrania klasowe. Przekazanie wyników nauczania za I półrocze.

 

3 lutego 2021 r

 

dyrektor, wychowawcy
Informacje o postępach w nauce – konsultacje indywidualne z rodzicami. 24 marca 2021 r dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów
Zebrania klasowe. Przekazanie przewidywanych ocen rocznych przez wychowawców oraz konsultacje indywidualne. 19 maja 2020 r dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów