Zaznacz stronę

Zebrania

 Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

Zadania – czynności Terminy
Zapoznanie z wymaganiami  edukacyjnymi i przepisami  porządkowymi obowiązującymi  na terenie placówki 12 września 2018r.
Informacje o postępach w nauce 24 października 2018r.
Konsultacje indywidualne  z rodzicami  – przekazanie  przewidywanych ocen śródrocznych 19 grudnia 2018r.
Zebrania z rodzicami – przekazanie wyników nauczania  za I półrocze 23 stycznia 2019r.

 

Informacje o postępach w nauce 27 marca 2019r.
Konsultacje indywidualne  z rodzicami  – przekazanie  przewidywanych ocen rocznych 15 maja 2019r.