Zaznacz stronę

Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Zadania – czynności

 

Terminy Odpowiedzialni
Zebrania klasowe. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie placówki. 8 września 2021r. dyrektor, wychowawcy

Informacje o postępach w nauce – konsultacje indywidualne z rodzicami.

 

17 listopada 2021r. dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów
Przekazanie przewidywanych ocen śródrocznych przez wychowawców oraz konsultacje indywidualne. 15 grudnia 2021r. dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Zebrania klasowe. Przekazanie wyników nauczania za I półrocze.

 

26 stycznia 2022r.

 

dyrektor, wychowawcy
Informacje o postępach w nauce – konsultacje indywidualne z rodzicami. 30 marca 2022r. dyrektor, nauczyciele wszystkich przedmiotów
Zebrania klasowe. Przekazanie przewidywanych ocen rocznych przez wychowawców oraz konsultacje indywidualne. 18 maja 2022r. dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów