Zaznacz stronę

Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

Zadania – czynności  Terminy  Odpowiedzialni 

Zebrania klasowe stacjonarne we wszystkich klasach. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie placówki. Klasa 1 i nowi uczniowie z klas 2-8 – zgody/ deklaracje/ upoważnienia obowiązujące w placówce. 

Wydarzenia zaplanowane na pierwsze półrocze. 

 

 

6 września 2023r. 

Dyrektor, wychowawcy 

1-4 – zebrania klasowe – informacje o postępach w nauce. 

5-8 – spotkania indywidualne (listy zapisów w holu). 

 

25 października 2023r. 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów 
1-4 – spotkania indywidualne (listy zapisów w holu).
5-8 – zebrania klasowe – informacje o postępach w nauce. 

 

13 grudnia 2023r. 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów 
Spotkania indywidualne – przekazanie wyników nauczania za I półrocze. Listy zapisów w holu. 

 

10 stycznia 2024r. 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów 
Zebrania klasowe i konsultacje indywidualne – informacje o postępach w nauce. 

 

13 marca 2024r. 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów 
Konsultacje indywidualne – przekazanie przewidywanych ocen rocznych. Listy zapisów w holu. 

 

22 maja 2024r. 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów