Zaznacz stronę

Zebrania

 Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

Zadania – czynności Terminy  Odpowiedzialni
Zapoznanie z wymaganiami  edukacyjnymi i przepisami  porządkowymi obowiązującymi  na terenie placówki 11 września 2019 r. dyrektor, wychowawcy
Konsultacje indywidualne – Informacje o postępach w nauce 6 listopada 2019 r. wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
Spotkanie  z rodzicami  – przekazanie  przewidywanych ocen śródrocznych 18 grudnia 2019 r. wychowawcy
Zebrania z rodzicami – przekazanie wyników nauczania  za I półrocze

29 stycznia 2020 r.

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
Konsultacje indywidualne – Informacje o postępach w nauce 1 kwiecień 2020 r. wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
Spotkanie z rodzicami  – przekazanie  przewidywanych ocen rocznych 20 maja 2020 r. wychowawcy, nauczyciele przedmiotów